Du kanske har problem med hudutslag, magproblem eller födoämnesintoleranser? Du kanske inte kommer till rätta med din hälsa? Du kanske upplever att stressen har tagit över din vardag? Jag ser hur dessa i allra högsta grad hänger ihop! Att leva med en eller båda kan göra livet krångligt och skapa hinder din vardag. Det behöver inte vara så.