Jag är certifierad Kost- och hälsocoach. Jag tror att vi kan skapa en bättre hälsa och livslust utan många av de mediciner som är vanliga idag. Jag tror att vi med hjälp av bättre kost, motions-, återhämtnings- och sömnvanor tillsamamns med vissa rena kosttilskott kan revolutionera vår hälsa och ge kroppen den absolut bästa förutsättningen för ett härligt liv. Det finns inga garantier för att inte drabbas av sjukdom, men vi vet idag i alla fall hur de kan uppkomma och hur vi ska leva för att skapa en stark och motståndskraftig kropp! Jag arbetar med det jag kallar för ”Back-to-basic-metoden” och att utmana dig att leva lite mer!

Mina ledord till hälsa är:
HELHETSHÄLSA
HOLISTISKT SYNSÄTT
FUNKTIONSMEDICINSK GRUND
LÄKANDE MAT
OPTIMERING

Jag arbetar inte med ”quick-fix”, utan vill arbeta med dig som vill se över hela din livsstil. Med dig som inte nöjer dig med att symtomdämpa din ohälsa, utan vill gå till roten på problemet. Som vill ge din kropp och din knopp förutsättningarna för att självläka. Som vill använda naturliga metoder utan biverkningar. Och som tror på att vi i grunden är gjorda för att vara friska.

Du kanske har problem med hudutslag, magproblem eller födoämnesintoleranser? Du kanske inte kommer till rätta med din hälsa? Du kanske upplever att stressen har tagit över din vardag? Jag ser hur dessa i allra högsta grad hänger ihop! Att leva med en eller båda kan göra livet krångligt och skapa hinder din vardag. Det behöver inte vara så.

Påverkansfaktorer:
GENETIK
DIN MAMMAS LEVNADSVANOR UNDER GRAVIDITET
MILJÖN DU BEFINNER DIG I
MILJÖGIFTER
HYPERHYGIENSIKT SAMHÄLLE
TARMFLORASTATUS
NÄRINGSINTAG
NÄRINGSUPPTAG
STRESSNIVÅ

Dessa är bara några faktorer som påverkar hur din kropp uttrycker sitt uppror! Vi kan se en normalisering av ohälsa i samhället. Allt fler utvecklar allergier och intoleranser. Ska vi acceptera detta eller ska vi själva ta ansvar att försöka påverka? Det första du kan göra är att kartlägga hur du själv kan påverka dessa. Jag ger dig verktygen!

Vi kartlägger tillsammans ditt nuläge. Vi utgår sedan från din målbild och arbetar tillsammans fram ditt skräddarsydda kost- och livsstilsprotokoll med verktyg för dig att applicera i vardagen. Jag fokuserar på det du KAN göra och inte vad du inte kan! Att hjälpa dig att hitta glädje och energi igen. Jag lär dig ta ansvar för din egen hälsa och lär dig hur du kan leva ett friare liv.

Jag jobbar på att förändra en livsstil, inte bara en enda ingrediens i livet. Det finns inga ”quick fix” för långvarig hälsa som heller inte stressar kroppen.